Państwa bałtyckie bez sił lotniczych?

12.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

 

Według raportu World Airforces 2014 opublikowanego na stronie www.flightglobal.com jednostki wchodzące w skład sił powietrznych państw bałtyckich są bardzo nieliczne.

Sa to kolejno: Łotwa – 4 jednostki, Estonia – 6 jednostek, Litwa – 10 jednostek. Dla porównania Polska, wg tego samego raportu dysponuje 475 różnego typu jednostkami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.