Państwa bałtyckie bez sił lotniczych?

12.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rzeczywiście Wizytę Baracka Obamy można uznać za 11 wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że Ronald Reagan odwiedził Polskę już po odejściu ze stanowiska (wcześniej nie przyjeżdżał do Polski ze względu na obowiazujący stan wojenny).

Ponizej spis wszystkich wizyt:

1.       1972 Richard Nixon

2.       1975 Gerald Ford

3.       1977 Jimmy Carter

4.       (1990 Ronald Reagan)

5.    1989 George H. Bush

6.    1994 Bill Clinton

7.    1997 Bill Clinton

8.    2001 George W. Bush

9.    2003 George W. Bush

10.   2007 George W. Bush

11.   2014 Barack Obama

źródło: Ambasada USA w Warszawie

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.