Borys Budka o zaufaniu do Zbigniewa Ziobry

09.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zajmuje w raporcie Centrum Badania Opinii Społecznych z kwietnia br. piąte miejsce pod względem ocen pozytywnych. Zaufanie do niego deklarowało 40% badanych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.