Czas czytania: około min.

Borys Budka o liczbie sędziów w Polsce

09.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według Unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 2016 Polska znajduje się na 7. miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby aktywnych sędziów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (Figure 30, s. 25; wg danych za lata 2010-2014).

Według raportu Rady Europy z 2014 r. (dane z 2012 r.) Polska znalazła się na 5. miejscu według liczby profesjonalnych sędziów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (Table 7.1, s. 155) za Luksemburgiem, Bułgarią, Czechami i Węgrami (wyższy wynik osiągnęła również Chorwacja, jednak w 2012 r. nie była ona jeszcze członkiem UE).

Według raportu ONZ z 2010 r. Polska zajmowała również 5. miejsce w tej kategorii (Table 4, s. 140; dane z lat 2004-2006).

Oba powyższe raporty prezentują dane w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, a nie na jednego mieszkańca, jednak przyjęty iloraz nie zmienia względnej pozycji państw w zestawieniu.

Polska zajmuje w Unii Europejskiej drugie (po Niemczech) miejsce, ale pod względem absolutnej liczby sędziów (10 114 osób w 2012 r. wg. RE).

Wypowiedz uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.