Strona główna Wypowiedzi Patryk Jaki o budżecie Warszawy

Patryk Jaki o budżecie Warszawy

Patryk Jaki o budżecie Warszawy

Patryk Jaki

Warszawiacy wypracowują budżet w wysokości 16,5 miliarda złotych.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Z szerszego kontekstu wypowiedzi P. Jakiego wynika, że mówiąc o 16,5 mld zł wypracowanych przez Warszawiaków, miał na myśli wydatki m. st. Warszawy przewidziane w budżecie na rok 2017 (“Warszawiacy wypracowują budżet w wysokości 16,5 miliarda złotych, samych wydatków było”) Rzeczywiście, zgodnie z tabelą 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok (od str. 63), Warszawa planowała wydatki w kwocie 16 544 063 958 zł, czyli ok. 16,5 mld zł. Jednak za manipulację należy uznać określenie wydatków jako czegoś „wypracowanego”. Zakładając, że z pracy osiąga się przede wszystkim dochód, a nie wydatek, należy skupić się na stronie dochodowej budżetu miasta.

Zgodnie z wykazem dochodów m. st. Warszawy, przedstawionym w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na  2018 rok (str. 55-56), obecnie planowane dochody m. st. Warszawy wynoszą ogółem 15 860 917 536 zł.

W tej kwocie mieszczą się dochody własne miasta, które sięgają sumy 12 173 912 165 zł.  Zalicza się do nich część dochodów bieżących, na które składają się m.in. podatki, wpływy z opłat i dochody z mienia (11 948 704 575 zł) oraz część dochodów majątkowych, czyli przede wszystkim wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (225 207 590 zł).

Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł, zarówno te niepodlegające zwrotowi (zaliczane do dochodów własnych), jak i otrzymane na inwestycje (zaliczane do dochodów majątkowych), stanowią prawie 4 mld zł dochodu m. st. Warszawy (dokładnie 3 687 005 371 zł). Pieniądze te nie są dochodami własnymi miasta. Stanowią one ok. 23% ogółu dochodów Warszawy. Dodatkowym powodem do uznania wypowiedzi P. Jakiego za manipulację jest więc zaliczanie ich do kwoty “wypracowanej” przez Warszawiaków.

Sytuacja wyglądała podobnie w roku 2017, do którego odnosi się wypowiedź P. Jakiego. Przedstawia ją wykaz dochodów m. st. Warszawy, zawarty w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 r (str. 27-28). Wtedy dochody miasta ogółem wynosiły 15 066 946 829 zł, z czego suma dochodów własnych to 11 551 563 934 zł, a subwencji, dotacji itp. – 3 515 382 895 zł. Wynika stąd, że mimo dochodów niższych o prawie 800 mln zł niż obecne, tak jak w 2018 roku ok. 23% dochodu ogółem stanowiły subwencje, dotacje celowe, środki z UE i z innych źródeł.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Warszawiacy wypracowują budżet w wysokości 16,5 miliarda złotych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy