Patryk Jaki o metrze w Sofii

25.08.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Obecnie w budowie znajduje się 3 linia Sofijskiego metra. Realizowane są jej dwa pierwsze etapy. W pierwszych z nich ma pojawić się 8 nowych stacji metra, a w drugim 4. W sumie w budowie znajduje się 12 stacji metra w Sofii.

Share The Facts
Patryk Jaki
Wiceminister sprawiedliwości


Ciągle w budowie 12 nowych stacji [w Sofii].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.