Czas czytania: około min.

Patryk Jaki o wstrzymaniu ekstradycji Polaka

15.03.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Kamil Rak / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / modyfikacje: demagog.pl

Manipulacja

Uzasadnienie

W rozbudowanym uzasadnieniu wyroku z 12 marca 2018 roku sędzia Aileen Donnelly przywołała szereg argumentów stojących za jej decyzją o wstrzymaniu ekstradycji Artura C. do Polski.

Opierając się przede wszystkim na Traktacie o Unii Europejskiej, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, opiniach Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. „Komisji Weneckiej”) i dokumencie Komisji Europejskiej sędzia stwierdziła, że „zasada praworządności w Polsce była systematycznie niszczona przez wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat” (str. 46, pkt 124 uzasadnienia) i że „zarówno wspólne wartości praworządności, jak i wartości demokratyczne zostały złamane przez wprowadzone w Polsce zmiany”. (str. 50, pkt 135 uzasadnienia)

W argumentacji Wysokiego Sądu Irlandii (ang. The High Court of Ireland) można wyróżnić co najmniej cztery przykłady, które według niej wskazują na łamanie zasady praworządności w Polsce:

 1. Różnice w wieku emerytalnym
  • „(…) wprowadzając rozróżnienie ze względu na płeć w sądownictwie pomimo wyraźnego odwołania do zasady równości płci wyrażonej w Artykule 2 i Artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej Polska lekceważy wspólne wartości Unii Europejskiej i jej państw członkowskich”. (str. 48, pkt 129 uzasadnienia)
  • „(…) wczesne obowiązkowe przejście w stan spoczynku (w Sądzie Najwyższym – przyp. Demagog) (…) może również podważyć zdolność operacyjną sądów i wpłynąć na ciągłość i kontrolę prawną, a także może ułatwić manipulację składem sądownictwa”. (str. 49, pkt 131 uzasadnienia)
 2. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa
  • „(…) Krajowa Rada Sądownictwa będzie zdominowana przez nominatów politycznych” (str. 49, pkt 131 uzasadnienia)
 3. Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego
  • „Polski rząd nie ustępuje w sprawie nieważnych nominacji do Trybunału Konstytucyjnego i odmawia publikacji niektórych wyroków (…)” (str. 47, pkt 127 uzasadnienia)
  • „Integralność i efektywność Trybunału Konstytucyjnego została poważnie naruszona. Nie ma gwarancji, że prawo w Polsce będzie zgodne z Polską Konstytucją. Sam ten fakt ma wpływ na wymiar sprawiedliwości. Zmiany w systemie są tak rozległe, że wybieranie pojedynczych przykładów nie jest ani przydatne, ani potrzebne, ponieważ to całościowy wpływ wprowadzonych zmian jest szczególnie martwiący”. (str. 49, pkt 132 uzasadnienia)
 4. Pozycja Ministra Sprawiedliwości w polskim systemie
  • „Połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego stwarza ryzyko uznaniowości w systemie”. (str. 51, pkt 140 uzasadnienia)

Z obawy przed tym, że w Polsce może dojść do złamania prawa do sprawiedliwego procesu względem Artura C. Wysoki Sąd Irlandii wstrzymał ekstradycję Polaka i wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (str. 52, pkt 143 i str. 53, pkt 145 uzasadnienia)

W swojej wypowiedzi Patryk Jaki wymienił tylko dwa przykłady, na które powołuje się sędzia Aileen Donnelly i nie zaznaczył w żaden sposób, że przywołała jeszcze inne argumenty. Niewymienione przez niego przykłady są równie istotne w uzasadnieniu i wyłącznie przytoczone razem budują jego całościowy obraz. Wypowiedź Patryka Jakiego tworzy mylne wrażenie u przeciętnego odbiorcy, że Wysoki Sąd Irlandii przywołał tylko dwa przykłady łamania praworządności w Polsce, kiedy w rzeczywistości przywołał ich więcej.

Co więcej, wypowiedź wiceministra sprawiedliwości jest nieprecyzyjna. Wśród przykładów wymienia różnice wieku emerytalnego i sposób powoływania sędziów. Rzeczywiście, takie przykłady pojawiają się w uzasadnieniu, jednak są one znacznie bardziej rozbudowane.

W pierwszym przykładzie nie chodzi wyłącznie o różnicę w wieku emerytalnym, a również o obowiązkowe przejście w stan spoczynku w Sądzie Najwyższym. W drugim natomiast nie chodzi o ogólny sposób powoływania sędziów, a konkretnie o sposób powołania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Z uwagi na to, że Patryk Jaki przytoczył uproszczone argumenty Wysokiego Sądu Irlandii, jak również wymienił tylko dwa przykłady (co sugeruje, że wyłącznie na nich opierało się uzasadnienie wyroku) z co najmniej czterech przytoczonych w uzasadnieniu by wzmocnić swoją pozycję (starając się podważyć oba przykłady w późniejszej części wywiadu w programie „Jeden na Jeden”), jego wypowiedź uznajemy za za MANIPULACJĘ.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Sędzia z Irlandii podała dwa przykłady w uzasadnieniu: sędziowie w Polsce rzekomo są wybierani przez polityków i drugi, że jest różny wiek emerytalny.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub