Czas czytania: około min.

Patryk Jaki o zaufaniu do prokuratury

14.12.2018 godz. 22:45

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według komunikatów z badań CBOS (od 1997 roku) w listopadzie 2015 r. (czyli pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej) 37% Polaków źle oceniało działalność prokuratury. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu bywały momenty, gdy zaufanie do prokuratury było znacznie niższe. Na przykład w październiku 2012 roku (rządy PO) gdy 63% Polaków źle oceniało jej funkcjonowanie lub w czerwcu 2006 (rządy PIS), gdy takiego zdania było 42% obywateli. Poniżej wykres oceny działalności prokuratury stworzony na podstawie ww. komunikatów.

xyz

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.