Czas czytania: około min.

Paulina Hennig-Kloska o wpływach z VAT

28.06.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Ministerstwa Finansów wpływy budżetowe z VAT w okresie od stycznia do końca kwietnia 2017 r. wynosiły 56,83 mld złotych. W analogicznym okresie 2018 r. było to 57,46 mld złotych, co daje wzrost wpływów na poziomie 1,1%. Zatem dane przedstawione przez posłankę są zgodne z prawdą.

Główny Urząd Statystyczny w wstępnym szacunku produktu krajowego brutto podaje, iż w I kwartale 2018 r. spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,8% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wpływy z VAT w I kwartale 2018 r. wzrosły zaś jedynie o 0,53%. Oznacza to, że konsumpcja rosła szybciej niż wpływy z VAT.

Na podstawie przedstawionych danych wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka Nowoczesnej

 

Wpływy z VAT-u za pierwsze 4 miesiące tego roku to 57,5 mld, w zeszłym roku było to 56,8 mld. Wpływy z VAT-u rosną nam dużo wolniej, niż rośnie konsumpcja.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.