Czas czytania: około min.

Paulina Hennig-Kloska o wynagrodzeniu prezydenta Krakowa

07.04.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wynagrodzenie prezydenta Krakowa określa Rada Miasta uchwałą na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dla prezydentów miast powyżej 300 tys. mieszkańców wyznacza on wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800-6200 zł i dodatek funkcyjny do 2500zł. W obu przypadkach Rada Miasta Krakowa przyjęła maksymalne wysokości, czyli łącznie 8700 zł.

Oprócz tego przyznała ona „dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego”, a więc 4350 zł. Ostatnią pozycją w uchwale jest „dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego”, czyli 1240 zł.

Po zsumowaniu zatem, łączna kwota zarobków prezydenta Krakowa to 14290 zł. W wypowiedzi uwzględniono tylko wynagrodzenie zasadnicze, pomijając kilka dodatków, które istotnie zwiększają łączną kwotę, zatem wypowiedź posłanki Hennig-Kloski uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Paulina Henning-Kloska
posłanka Nowoczesnej

 

Dzisiaj pensja prezydenta Krakowa, który zarządza ogromnym budżetem miasta Krakowa, jest (…) 6,5 tysiąca złotych.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.