Paweł Graś w Kontrwywiadzie RMF FM

02.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z sondażu, przeprowadzonego dla “Rzeczpospolitej”, przez IBRIS Homo Homini, wynika, że 59% Polaków popiera pochowanie Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach. Z decyzją nie utożsamia się 32% ogółu ankietowanych. Najwięcej zwolenników państwowego pogrzebu prezydenta znajdujemy wśród wyborców SLD- 88%, nieco mniej wśród PO- 77% oraz w PiS- 48%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.