Paweł Kukiz w TV Republika

01.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Paweł Poncyljusz w wyborach do parlamentu w 2011 roku startując z listy wyborczej partii Polska Jest Najważniejsza w okręgu nr 19 (Warszawa I), otrzymał dokładnie 24948 głosów i był to szósty wynik w okręgu.

 1. Donald Tusk (PO) – 374 920 głosów
 2. Jarosław Kaczyński (PiS) – 202 297 głosów
 3. Janusz Palikot (RP) – 94 811 głosów
 4. Ryszard Kalisz (SLD) – 53 451 głosow
 5. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) – 45 027 głosów
 6. Paweł Poncyliusz – 24 498 głosów

Wyborcy w danym okręgu wybierali 20 przedstawicieli do Sejmu, co oznacza że gdyby brano pod uwagę jedynie liczbę oddanych głosów – Paweł Poncyljusz zostałby posłem na Sejm RP. Jednak ze względu na charakter ordynacji wyborczej, a dokładniej art. 196. kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku, który stanowi: „W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju” polityk PJN nie mógł zostać posłem.

Jego partia otrzymała w skali kraju łącznie 315,393 głosów, co stanowiło 2,19% wszystkich oddanych głosów. Oznacza to, że lista tego ugrupowania nie przekroczyła wymaganego pięcioprocentowego progu wyborczego i żadna z umieszczonych na niej osób nie mogła dostać się do Sejmu.

Paweł Kukiz porównywał w rozmowie wynik Pawła Poncyljusza i Przemysława Wiplera stwierdzając, że drugi z nich otrzymał „chyba 3-4 tysiące głosów”. Ze względu na użytą formę nie poddajemy tej wypowiedzi weryfikacji, ale polityk ten startujący wtedy z list Prawa i Sprawiedliwości otrzymał dokładnie 4 615 głosów.

Ostatecznie, posłami na Sejm RP z okręgu nr 19 zostali w 2011 roku następujący kandydaci:

 1. Donald Tusk (PO) – 374 920 głosów
 2. Jarosław Kaczyński (PiS) – 202 297 głosów
 3. Janusz Palikot (RP) – 94 811 głosów
 4. Ryszard Kalisz (SLD) – 53 451 głosow
 5. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) – 45 027 głosów
 6. Mariusz Kamiński (PiS) – 17 535 głosów
 7. Jan Vincent-Rostowski (PO) – 10 743 głosy
 8. Małgorzata Gosiewska (PiS) – 8 129 głosów
 9. Wanda Nowicka (RP) – 7 065 głosów
 10. Joanna Fabisiak (PO) – 6 739 głosów
 11. Adam Kwiatkowski (PiS) – 6 284 głosy
 12. Marcin Święcicki (PO) – 6 246 głosów
 13. Artur Górski (PiS) – 4 762 głosy
 14. Alicja Dąbrowska (PO) – 4 622 głosy
 15. Przemysław Wipler (PiS) – 4 615 głosów
 16. Roman Kosecki (PO) – 4 603 głosy
 17. Michał Szczerba (PO) – 4 137 głosów
 18. Ligia Krajewska (PO) – 3 590 głosów
 19. Marcin Kierwiński (PO) – 3 580 głosów
 20. Leszek Jastrzębski – 3 075 głosów

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.