Paweł Kukiz w TV Republika

01.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii chcąc wziąć udział w wyborach parlamentarnych jako kandydat niezależny należy mieć co najmniej 18 lat oraz złożyć odpowiednie dokumenty zawierające dane dotyczące kandydata (pełne imię i nazwisko, adres, zgodę na kandydowanie itp.), przedstawić podpisy 10 osób zarejestrowanych jako wyborcy oraz wpłacić £500 depozytu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.