Strona główna Wypowiedzi Paweł Mucha o zasadzie niezawisłości sędziów

Paweł Mucha o zasadzie niezawisłości sędziów

Paweł Mucha o zasadzie niezawisłości sędziów

Paweł Mucha

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Prawo i Sprawiedliwość

W ramach niezawisłości sędziowskiej mieści się wymóg apolityczności sędziego, a to znaczy, że sędzia nie wypowiada się na temat realizacji kompetencji przez organy władzy publicznej.

Sygnały Dnia, 28.02.2019

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 28.02.2019

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Konstytucja RP do niezawisłości sędziów odnosi się w II rozdziale, w art. 45, gdzie mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozważenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Następnie, w rozdziale VIII, w art. 178 pkt. 1 podaje, że “sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.” W punkcie 3 tego samego artykułu mówi, że “sędzia nie może należeć do partii politycznej, […] ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Przymiot niezawisłości dokładnie precyzowany jest jedynie jako przynależność do partii politycznej i prowadzenia działalności publicznej nie do pogodzenia z zasadą niezależności i niezawisłości. Zakaz wypowiadania się sędziów na tematy polityczne nie istnieje jako bezpośredni zapis w konstytucji, do której odnosił się minister Mucha. Jego słowa stanowią nadinterpretację przepisów. Nie zmienia to faktu, że niektóre z wypowiedzi politycznych, mogą złamać powyższe regulacje.

Innym aktem, w którym opisane są podobne przepisy jest Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów. Punkt 3a oraz ustęp drugi punktu piątego,  podkreślają, że sędzia powinien ograniczyć działania, które mogłyby kwestionować jego bezstronność. W tym wypadku również nie wyodrębniono wypowiedzi politycznych, jako elementy, które zawsze stoją w opozycji do powyższych punktów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy