Czas czytania: około min.

Paweł Mucha o zasadzie niezawisłości sędziów

28.02.2019 godz. 20:24

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Konstytucja RP do niezawisłości sędziów odnosi się w II rozdziale, w art. 45, gdzie mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozważenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Następnie, w rozdziale VIII, w art. 178 pkt. 1 podaje, że “sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.” W punkcie 3 tego samego artykułu mówi, że “sędzia nie może należeć do partii politycznej, […] ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Przymiot niezawisłości dokładnie precyzowany jest jedynie jako przynależność do partii politycznej i prowadzenia działalności publicznej nie do pogodzenia z zasadą niezależności i niezawisłości. Zakaz wypowiadania się sędziów na tematy polityczne nie istnieje jako bezpośredni zapis w konstytucji, do której odnosił się minister Mucha. Jego słowa stanowią nadinterpretację przepisów. Nie zmienia to faktu, że niektóre z wypowiedzi politycznych, mogą złamać powyższe regulacje.

Innym aktem, w którym opisane są podobne przepisy jest Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów. Punkt 3a oraz ustęp drugi punktu piątego,  podkreślają, że sędzia powinien ograniczyć działania, które mogłyby kwestionować jego bezstronność. W tym wypadku również nie wyodrębniono wypowiedzi politycznych, jako elementy, które zawsze stoją w opozycji do powyższych punktów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub