Czas czytania: około min.

Paweł Szałamacha w Salonie politycznym Trójki

01.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień br. oszacowano na 14 929,7 mln zł. co stanowi 27,3% wartości deficytu przewidzianego w ustawie budżetowej na rok 2016.

W związku z tym wypowiedź w obu częściach jest prawdziwa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.