Bronisław Komorowski o swojej prezydenturze

14.08.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie regularnych raportów CBOS dotyczących stopnia zaufania obywateli do polityków należy stwierdzić, że Bronisław Komorowski faktycznie prowadził w rankingu w czasie trwania swojej kadencji. Jednak dwa razy znalazł się na drugim miejscu. Pierwszy raz w październiku 2010 roku z wynikiem 62% ( na pierwszym miejscu znalazł się Jerzy Buzek z 65% zaufaniem obywateli), a drugi raz w trakcie trwania tegorocznej kampanii wyborczej (maj 2015), kiedy między pierwszą a drugą turą cieszył się 54% zaufaniem (takim samym jak Andrzej Duda) i przegrał z Pawłem Kukizem (wynik 58%). Średnie zaufanie wobec prezydenta Komorowskiego w czasie trwania jego kadencji wyniosło 69%.

Źródło: CBOS

Gdy porównamy średni stopień zaufania do Bronisława Komorowskiego z poprzednikami obejmującymi urząd głowy państwa, faktycznie jego wynik jest znacznie lepszy niż Lecha Kaczyńskiego (37%), czy Lecha Wałęsy (43%), ale już Aleksander Kwaśniewski cieszył się większym zaufaniem (74%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.