Piotr Liroy-Marzec w Poranku RDC

22.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla SE.pl, w którym na zadane pytanie “Czy zdecydowałby się Pan/Pani na leczenie medyczną marihuaną siebie lub bliskiej osoby?”, aż 87% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-8 lutego 2016 r. na próbie 1116 Polaków w wieku 18+. Struktura demograficzna była zgodna ze strukturą dorosłych Polaków. Maksymalny błąd losowy wyniósł 3 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.