Politycy o Centrum Zdrowia Dziecka

30.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najbardziej powszechnym wskaźnikiem wspomnianej relacji jest liczba lekarzy na określoną wielkość populacji (np. 100 tys. mieszkańców). Takie dane za rok 2013 opublikował Eurostat. Zgodnie z nimi, w Polsce na 100 tys. osób przypadało ok. 224 lekarzy, co faktycznie było najniższym wskaźnikiem wśród krajów Wspólnoty (zaraz przed nami jest Słowenia i Rumunia).  

Raport z lipca 2015 r.  zawiera pełniejszą bazę danych z 2012 roku. Wtedy w Polsce na 100 tys. obywateli przypadało 221 lekarzy, co znów jest najgorszym rezultatem. Jedynym państwem o niższym wskaźniku jest Turcja (zarówno w tabeli dot. 2012 i 2013 r.), która jednak nie należy do krajów członkowskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.