Politycy PiS o wydatkach na obronność

31.03.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów, deficyt budżetowy dla Polski na rok 2017 wyniósł 25,4 mld zł. Był on o 20,8 mld zł niższy w stosunku do deficytu z roku 2016 który wynosił 46,2 mld zł. W świetle łatwo dostępnych danych, stwierdzenie, że Polska ma budżet deficytowy nie budzi kontrowersji.

Jak podaje NATOMON, aktualnie na obronność przeznaczane jest około 2% PKB. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje jednak, że proces zwiększenia tego wydatku jest stopniowy i rozłożony w czasie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, aktualne 2% PKB ma zostać zwiększone do 2,1% PKB do roku 2020. Pułap 2,5% PKB ma zostać osiągnięte do 2030 roku. Oznacza to, że proces ten potrwa jeszcze przez najbliższe 12 lat. Określenie takiego horyzontu czasowego słowem „niebawem” jest subiektywne i nieprecyzyjne, a wielu odbiorcom może sugerować znacznie bliższą perspektywę. Wypowiedź posła Tarczyńskiego uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Dominik Tarczyński
Poseł Prawa i Sprawiedliwości


Polska nie tylko jest jednym z państw, które pomimo budżetu deficytowego płaci 2% [PKB na obronność], ale zapowiedzieliśmy, że to będzie niebawem 2,5%.Polska nie tylko jest jednym z państw, które pomimo budżetu deficytowego płaci 2% [PKB na obronność], ale zapowiedzieliśmy, że to będzie niebawem 2,5%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.