Andrzej Czerwiński o nowych technologiach węglowych

28.08.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nowe technologie węglowe (tzw. czyste technologie węglowe) to technologie, które pozwalają na efektywne i ekologiczne przetwarzanie i wykorzystywanie węgla. Zaliczamy do nich m.in.: zgazowanie węgla (w układach IGCC i podziemne), oxyspalanie (w atmosferze dodatkowo wzbogaconej w tlen), a także procesy oczyszczania spalin, np.: odsiarczanie, odpylanie lub stosowanie technologii CCS.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wchodzi w skład Grupy Azoty, jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W Kędzierzynie-Koźlu znajduje się elektrociepłownia należąca do spółki.

Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. nad projektem zgazowania węgla pracują już od ponad pięciu lat. Instalacja do powierzchniowego zgazowania węgla, która ma powstać w Kędzierzynie-Koźlu wpisana została do rządowego programu Śląsk 2.0. Rada Ministrów przyjęła program 30 czerwca 2015r. Jego celem jest wzmocnienie kluczowej roli Śląska i Małopolski Zachodniej jako siły napędowej polskiego przemysłu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.