Czas czytania: około min.

Krzysztof Tchórzewski o rachunkach za energię elektryczną

28.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dnia 20 lutego 2015r. weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii. W rozdziale 11. tej ustawy art. 185 ustala wysokość “opłaty OZE” w wysokości 2,51 zł za MWh. Art. 95 tej ustawy mówi, że “opłatę OZE” w całości przeznacza się na pokrycie ujemnego salda wynikającego z:

  • różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii obliczoną na podstawie ceny zawartej w ofercie wytwórcy

lub 

  • różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii a wartością zakupu tej energii elektrycznej

oraz kosztów działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. Jednym słowem: uiszczając “opłatę OZE”,  odbiorcy końcowi mają pokrywać koszty systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych.

Dnia 22 czerwca 2016r. w życie weszła nowelizacja ustawy z 20 lutego 2015r., jej autorzy nie zmienili jednak wysokości “opłaty OZE”.

Według danych z 26 czerwca 2016r. opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w I kwartale 2016r. wynosiła 167,45 zł/MWh.

Uwzględniając wszystkie dane, łatwo obliczyć, że “opłata OZE” stanowi ok. 1,5% ceny za MWh energii elektrycznej. Porównując tę wartość, ze wspomnianymi w wypowiedzi 10%, możemy stwierdzić, że Minister Tchórzewski mija się z prawdą. Biorąc pod uwagę szerszy kontekst wypowiedzi, stwierdzamy, że słowa Ministra noszą cechy manipulacji.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.