Czas czytania: około min.

Piotr Buchwald o raporcie na temat górnictwa węgla kamiennego w Polsce

28.08.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Raport na temat górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2015 został przedstawiony podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Niestety nie udało nam się dotrzeć do pełnego raportu w tej sprawie i musimy opierać się na doniesieniach prasowych na ten temat. Jak podaje Gazeta Prawna przedstawiona w tym raporcie liczba podatków odprowadzonych przez sektor górniczy wynosi 6,5 mld zł. a wydatki budżetu państwa wyniosły 716 mln zł. Jednak jak zostało podkreślone “nie są to jednak dotacje do wydobycia, a środki np. na odwadnianie dawnych kopalń, likwidację zamkniętych już zakładów, naprawę niektórych szkód górniczych oraz osłony socjalne dla odchodzących pracowników kopalń”.

Według danych Ministerstwa Energii w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku górnictwo odprowadziło do Skarbu Państwa 4,7 mld PLN, na tej podstawie można oszacować roczny wpływ do Skarbu Państwa na poziomie 6,3 mld PLN.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.