Czas czytania: około min.

Leszek Miller o polskim PKB względem Unii Europejskiej

22.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska znajduje się na 5 miejscu od końca spośród krajów Unii Europejskiej pod względem wartości Produktu Krajowego Brutto per capita (wyrażonego w dolarach amerykańskich). Mniejsze PKB per capita za rok 2014* mają jedynie kolejno Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria.

tabea

[Oprac. Demagog.org.pl na podstawie: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Cotober 2015]

Raport możliwy do wygenerowania tutaj.

*najnowsze dane

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.