Ryszard Petru o wręczaniu nominacji sędziom Trybunału Konstytucyjnego

15.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Prezydent RP nie wręcza sędziom Trybunału Konstytucyjnego nominacji, a odbiera od nich ślubowanie.

Informacja o odebraniu ślubowania od czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego, została zamieszczona na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie społecznościowym Twitter o 00:36 03 grudnia 2015 roku.

O późnych godzinach nocnych uroczystości informowały także media.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.