Poparcie dla rządu Ewy Kopacz

04.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

259 głosów „za” dla rządu Pani Ewy Kopacz, nie jest najwyższym poparciem, jakie miało miejsce od roku 1989. Rząd Tadeusza Mazowieckiego w roku 1989 otrzymał aż 402 głosy. Większe poparcie od nowej Pani Premier otrzymał także Waldemar Pawlak (w 1993r. aż 310 głosów), Józef Oleksy (272 głosy), Jerzy Buzek (260 głosy), Leszek Miller (306 głosów), a także Kazimierz Marcinkiewicz (272 głosy).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.