Poparcie PiS na Podkarpaciu

01.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź posła Andrzeja Szlachty należy uznać za prawdziwą, bowiem, biorąc za punkt wyjścia ostanie wybory samorządowe w 2010 roku, Prawo i Sprawiedliwość w województwie podkarpackim  posiada poparcie oscylujące wokół 50%. Szczegółowe dane przedstawia tabela:

Wyniki Prawa i Sprawiedliwości w wyborach opartych na proporcjonalnej formule wyborczej (2010-2014)
Wyniki wyborów:

2010*

2011

2014

w województwiepodkarpackim

38,54%

Okręg 22

Okręg 23

49,29%

44,73%

48,03%

w skali kraju

25%

29,99

31,78%

Frekwencja w wyborach
w województwiepodkarpackim

50,7%

48,75%

48,75%

24%
w skali kraju

47,32%

48,92

23,83%

 

Objaśnienia: * wyniki wyborów do sejmiku województwa Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Warto jednak zauważyć, że wynik głosowania w wyborach odzwierciedla poparcie dla danej partii, ale tylko w odniesieniu do frekwencji, a nie ogółu uprawionych do głosowania.

v

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.