Poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce

31.07.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Raport Najwyższej Izby Kontroli donosi, że aktywność policjantów ruchu drogowego rzeczywiście uległa zwiększeniu w roku 2014. W tym roku 6% więcej funkcjonariuszy pojawiło się na drogach.

Trudno jednak znaleźć potwierdzenie słów Komendanta Głównego w sprawie liczby kontroli drogowych. Raport NIK podaje jedynie, że w 2012 roku w ramach kontroli ruchu drogowego policjanci wylegitymowali 6 178 282 osoby (co daje ok. 16 926 kontroli dziennie). Raport podaje, że I połowa 2013 roku była statystycznie podobna do roku 2012. Brak jednak sprecyzowanej informacji dotyczącej roku 2014.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.