Strona główna Wypowiedzi Poprawka do rezolucji ws. Ukrainy

Poprawka do rezolucji ws. Ukrainy

Poprawka do rezolucji ws. Ukrainy

Jacek Saryusz-Wolski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Dobra Rezolucja PE o Ukrainie z moja poprawka ze UA moze aplikowac o czlonkostwo UE na podstawie art.49 Traktatu UE przyjeta dużawiekszoscia

— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) luty 27, 2014

 

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Już pierwotny tekst rezolucji zawierał odniesienie do art. 49 TUE stanowiącego podstawę dla ewentualnej akcesji Ukrainy do UE w przyszłości. Poprawka zaproponowana przez posła J. Sarysza-Wolskiego miała charakter kosmetyczny i nie zmieniła wymowy aktu przyjętego przez Parlament Europejski.

Wstępny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie do Ukrainy stanowił, że  „[UE] przypomina ponadto, że art. 49 TUE ma zastosowanie do Ukrainy, podobnie jak do pozostałych europejskich państw”. Podczas posiedzenia plenarnego, poseł J. Saryusz-Wolski wyraził z przykrością, że Rezolucja PE nie jest jasno sprecyzowana, toteż wniósł poprawkę do tekstu o brzmieniu „[UE] podkreśla, że zgodnie z art. 8 i 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) wszystkie państwa europejskie, w tym państwa objęte Partnerstwem Wschodnim, mają długoterminową możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!