Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości

14.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Krystyna Pawłowicz była trzykrotnie kandydatem z nominacji PiS do TK.
marcu 2010 r. nie uzyskała większości niezbędnej do nominacji. W listopadzie 2010 r. i styczniu 2011 r. Sejm wybrał innych kandydatów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.