Posłowie PiS o procedurach wyborczych

23.11.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z dostępnym na stronie miasta Gdyni protokołem, w wyborach samorządowych w 2014 r. lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa pomorskiego otrzymała 8811 ważnych głosów. W poprzednich wyborach samorządowych (2010 r.) lista PSL do sejmiku województwa otrzymała 3693 ważne głosy. Wzrost w 2014 r. względem poprzednich wyborów wyniósł zatem niecałe 239%. W związku z tym przytoczone przez posła Horałę dane należy uznać za fałszywe.

Liczba podana przez posła Horałę byłaby prawdziwa, gdyby wynik gdyńskiej listy PSL z 2014 r. odnieść do wyniku z 2006 r., kiedy jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 806 głosów. Poseł porównuje jednak wynik PSL do poprzednich wyników wyborów, nie zestawia ostatniego wyniku z dowolnie wybranym wynikiem z przeszłości przy opisywaniu bieżącego wzrostu.

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł na Sejm VIII kadencji


W takim dużym mieście jak Gdynia PSL w poprzednich wyborach do sejmiku zanotował wzrost poparcia o 1000%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.