Posłowie PiS o procedurach wyborczych

23.11.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ostatnie wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyły się 16 listopada 2014 r. Obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. zostało wydane 23 listopada 2014 r. Zgodnie z tym dokumentem, spośród 8 901 kandydatów zgłoszonych na 903 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze w wyborach samorządowych 2014 wybrano 555 radnych sejmików województw. Wybory przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych, głosowanie przeprowadzono w 27 435 obwodach głosowania.

Powyższe dane zostały opublikowane po przesłaniu protokołów z wyborów do sejmików poszczególnych województw. Dotarliśmy do protokołów powyborczych z każdego województwa: Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Kujawsko-pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, ŚląskiegoŚwiętokrzyskiego, Warmińsko-mazurskiegoWielkopolskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.