Czas czytania: około min.

Jakie są dochody z podatku VAT?

20.12.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W 2017 roku dochody z VAT-u wyniosły 156,8 mid zł. W okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT za rządów PO, średni dochód z VAT-u wynosił nieco ponad 120 mld zł, choć biorąc pod uwagę cały okres jej rządów średnia ta wynosi niecałe 114 mld zł.

Wpływy budżetowe na podstawie danych łącznych uzyskanych z organów Krajowej Administracji Skarbowej w podziale na lata publikuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Janusz Szewczak nie precyzuje w swej wypowiedzi przyjętego horyzontu czasowego, dlatego też prześledziliśmy wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT w całym okresie rządów Platformy Obywatelskiej i następnie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Według danych Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku VAT do budżetu wyniosły w 2017 roku 156,8 mld, z kolei rok wcześniej 126,6 mld, co daje nam średnią na poziomie 141,7 mld zł rocznie. Nawet, jeśli weźmiemy pod uwagę również ustawę budżetową na rok 2018, w której zakłada się dochody z VATu na poziomie 166 mld zł, to średnia za lata 2016 – 2018 i tak wyniesie 148,8 mld zł rocznie. W żadnym z omawianych lat, dochody z tytułu podatku VAT nie osiągnęły poziomu 170 miliardów. Dane pochodzące z aktualnej ustawy budżetowej dotyczące zakładanych wpływów na rok bieżący mają jednak charakter prognostyczny i jako taki, zgodnie z przyjętą metodologią, nie podlegają naszej weryfikacji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie lata rządów PO-PSL, czyli okres od 2008 do 2015 roku, wpływy do budżetu z podatku VAT prezentowały się następująco:

  • 2008 – 101,8 mld zł
  • 2009 – 99,5 mld zł
  • 2010 – 107,9 mld zł
  • 2011 – 120,8 mld zł (podniesienie VAT z 22% do 23%)
  • 2012 – 120 mld zł
  • 2013 – 113,4 mld zł
  • 2014 – 124,3 mld zł
  • 2015 – 123,1 mld zł

Choć istotnie, biorąc pod uwagę pełny okres rządów Platformy Obywatelskiej, średnie wpływy z tytułu podatku VAT nie osiągnęły poziomu 120 mld zł (wynosiły one dokładnie 113,8 mld zł rocznie), to jednak już rozpatrując tylko lata, w których obowiązywała podniesiona stawka podatku VAT (na co zwraca uwagę w swej wypowiedzi Janusz Szewczak) średnie wpływy minimalnie przekroczyły ten poziom (średnia za lata 2011 – 2015 – 120,3 mld zł).

Ponieważ Janusz Szewczak przeszacowuje obecne wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT, jednocześnie umniejszając dokonania rządu Platformy Obywatelskiej, jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.