Posłowie Sejmu VIII kadencji o polskiej gospodarce na koniec 2017 r.

12.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszym raportem Eurostatu (str. 4, dane za drugi kwartał 2017 r.) dług publiczny Niemiec stanowi 66% PKB, a nie, jak stwierdził poseł Szewczak, 80%. Ten sam raport podaje, że polski dług publiczny to 53,4% PKB, a francuski – 99,3%. O ile liczby dotyczące Polski i Francji są w dopuszczalnym przybliżeniu prawdziwe, przywołane przez posła Szewczaka dane o długu niemieckim znacznie odbiegają od stanu faktycznego. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą.

Share The Facts
Janusz Szewczak
Poseł PiS


Dzisiaj Niemcy mają 80% długu w relacji do PKB – 80%. My mamy w granicach 51%. Francja ma 100%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.