Andrzej Rozenek o powrocie monarchii

15.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź M. Marusika stanowiła tylko wyraz generalnego poparcia dla idei restytucji monarchii w Polsce. Nie był to bezpośredni postulat wyborczy w kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Michał Marusik (kandydat KNP do Parlamentu Europejskiego)  w „Poranku radia TOK FM” opowiedział się za powrotem do monarchii. Zapytany o to, kto dzisiaj mógłby być substytutem króla, poinformował, iż tradycyjnie była to instytucja interrexa. Wówczas funkcję taką pełnił prymas. Według Marusika głos prymasa w sprawach państwa jest znaczący i warto się w niego wsłuchiwać. Jednocześnie podkreślił, iż do restytucji monarchii jeszcze bardzo daleko. Kandydat do Europarlamentu zaznaczył, iż jego partia przedstawiła to jedynie jako pewną ideę nie zaś bezpośredni postulat wyborczy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.