Poznań – Debata jedynek z TOK FM

05.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Jaśkowiak pełni funkcję Prezydenta Poznania od grudnia 2014 roku. Na mocy jego zarządzeń odwołano ze stanowiska pierwszego zastępcy Jakuba Jędrzejewskiego 30.04.2015 roku, oraz ze stanowiska drugiego zastępcy Agnieszkę Pachciarz 11.08.2015 roku, co zawiera się w 9 miesiącach rządów Prezydenta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.