Prezydenci miast z legitymacją partyjną

05.12.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas ostatnich wyborów samorządowych, Polacy dokonali wyboru 107 prezydentów miast. Spośród partii politycznych najlepszy wynik osiągnęła Platforma Obywatelska. Włodzimierz Czarzasty niedoszacował jednak osiągnięty przez nich wynik – z ramienia PO zostało wybranych 24 prezydentów wybranych podczas ostatnich wyborów.

Reszta wypowiedzi jest zgodna z prawdą. W 7 miastach zwyciężyli prezydenci kandydujący z list SLD: Będzinie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Głogowie, Legnicy, Rzeszowie i Świdnicy.

Kandydaci wystawieni przez PiS zwyciężyli w sześciu miastach; Bełchatowie, Chełmie, Otwocku, Stalowej Woli, Tomaszowie Mazowieckim i Zamościu. PSL posiada dwóch prezydentów – Ciechanowa i Elbląga, a Kukiz’15 jednego – w Przemyślu.

Pomimo pomyłki dotyczącej liczby prezydentów miast wywodzących się z Platformy Obywatelskiej, Włodzimierz Czarzasty podał poprawne liczby w odniesieniu do pozostałych partii politycznych. Nie pomylił się też mówiąc, że SLD osiągnęło w tej klasyfikacji drugi wynik. Wypowiedź można więc uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.