Jakie jest wydobycie węgla brunatnego w Europie?

09.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” pod względem wielkości złóż i osiągalnego wydobycia zalicza się do największych europejskich dostawców tego surowca energetycznego.

Natomiast elektrownia Bełchatów według amerykańskiego “Forbesa” jest największą elektrownią spalającą węgiel brunatny i drugą elektrownią węglową na świecie. Nie jest jednak największą elektrownią w Europie. Większą moc generuje Zaporoska Elektrownia Jądrowa na Ukrainie oraz francuskie elektrownie jądrowe: Gravelines, PaluelCattenom. Wypowiedź głowy państwa dotycząca wielkości elektrowni Bełchatów wyrażona bezpośrednio po podobnym stwierdzeniu na temat kopalni węgla brunatnego sugeruje, że chodziło mu o elektrownie spalającą węgiel brunatny.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej PGE roczna produkcja energii stanowi prawie 22% produkcji krajowej.

Wypowiedź prezydenta kwalifikujemy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.