Adam Szejnfeld o produkcji samochodów w Polsce

10.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak poinformował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego „Samar”, w marcu bieżącego roku w Polsce wyprodukowano 55 379 samochodów osobowych i dostawczych, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dokładnie o 8,3%.

Jednocześnie w odniesieniu do lutego tego roku liczba wyprodukowanych samochodów osobowych i dostawczych wzrosła o 10,37%.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.