Joanna Senyszyn o świadczeniach na dzieci niepełnosprawne

03.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Pierwszy człon informacji jest prawdziwy. Premier Tusk zapowiedział zmiany, mające na celu poprawę sytuacji dzieci niepełnosprawnych.

Na stronie BIP, można znaleźć odpowiedni dokument, mówiący o tym, że rząd przystąpił do realizacji zobowiązań premiera względem osób, protestujących w Parlamencie. Tak jak zostało to zapowiedziane: z 700 mln przeznaczonych na remont i utrzymanie dróg lokalnych, 200 mln zostanie przekazanych na dzieci niepełnosprawne.

Informacje na temat zwolnienia Kościoła z podatku dochodowego są nieprawdziwe. Kwota podatku dochodowego, z którego płacenia zwolniony jest Kościół Katolicki nie wynosi 3 mld zł.

Z obliczeń portalu money.pl wynika, że Kościół otrzymuje rocznie od państwa 3 mld złotych, z czego 1,2 mld pochodzi z tzw. “tacy”, a reszta pochodzi z państwowych dotacji. Trzeba jednak zauważyć, że po pierwsze: pieniądze z „tacy” są dobrowolną ofiarą, natomiast wpływy z budżetu państwa, na mi.n lekcje religii czy wynagrodzenia dla księży, są uregulowane prawnie i tak jak ma to miejsce z każdym innym przedmiotem szkolnym, więc ciężko mówić, że jest to element finansowania Kościoła.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.