Jolanta Fedak o wzroście świadczenia pielęgnacyjnego

03.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Za kadencji Donalda Tuska wysokość świadczenia wzrosła do maja 2014 roku dokładnie o 400 zł. Procentowy wzrost wysokości świadczeń pielęgnacyjnych znacznie przewyższa inne podobnej wysokości świadczenia.

 

Zmiany w wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przedstawiają się następująco: od 2004 r. do 2009 wynosiła 420 zł, od września 2009 – 520 zł, od 1 listopada 2011 r. było to 620 zł, a od kwietnia 2013 r. 820 zł.

W ostatnich dniach marca premier Tusk zapowiedział podwyższenie kwoty stopniowo – od 1000 zł począwszy od maja 2014 do wysokości płacy minimalnej (1680 zł aktualnie) w styczniu 2016 roku.

 

Przykładowe porównanie wzrostu świadczeń:

  • świadczenie pielęgnacyjne – z 820zł do 1000zł tj. o 22% (maj 2014)
  • najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna: – wzrost z 831.15 zł do 844.45 zł tj o 1.6% (marzec 2014).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.