Przemysław Wipler w rozmowie z TVN Warszawa

09.11.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Tzw. “Warszawski mordor”, czyli ulica Domaniewska w dzielnicy Mokotów jest to skupisko nowoczesnych biurowców, w których siedziby mają mniejsze i większe korporacje. Faktycznie w Internecie można znaleźć sporo ogólnych informacji na temat warunków pracy oraz utrudnień, głównie w ruchu komunikacyjnym związanym ze zbyt dużą liczbą pracowników, jednak brakuje szczegółowych danych na ten temat. Jest to termin umowny, więc ciężko jest też wyznaczyć granicę “mordoru”, tak aby ewentualnie zweryfikować zatrudnienie w każdej z firm indywidualnie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.