Rafał Trzaskowski i Ryszard Petru w Faktach po Faktach TVN24

24.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Premiera, w oparciu o dane Ministerstwa Finansów za Eurostatem, skumulowany wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 2008-2014 był najwyższy w Unii Europejskiej i wyniósł 23,8 proc. – w pozostałych krajach UE nastąpił wzrost średnio o jedyne 0,6 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.