Czas czytania: około min.

Rafał Trzaskowski w Polsat News

25.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Bazując na danych dostępnych na stronie internetowej fact thanku Pew Research Center można stwierdzić, że w państwach Unii Europejskiej żyje co najmniej około 20,5 miliona muzułmanów.

Największą liczbę wyznawcy Islamu stanowią w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.
Największy odsetek muzułmanów mieszka na Cyprze (25,3%), w Bułgarii (13,7%), Holandii (6%), Belgii (5,9%) oraz w Niemczech (5,8%).
Najmniejsza populacja wyznawców muzułmańskich znajduje się natomiast w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) oraz Portugalii. W tych krajach odsetek nie przekracza 0,3%.

Wypowiedź jest prawdziwa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.