Czas czytania: około min.

Rating Polski – #factcheck

22.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Banku Światowego zawartych w analizie Global Economic Prospects opublikowanych 12 stycznia 2015 r. prognoza rocznego procentowego wzrostu PKB po cenach rynkowych dla Polski na rok 2016 wynosi 3,7%, natomiast na 2017 r. 3,9%. Jest to wzrost w stosunku do lat ubiegłych, gdzie prognozy wynosiły kolejno w 2014 r. 3,4% i w 2015 r. 3,6%.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.