Andrzej Duda o relacjach UE – Rosja

15.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Szef niemieckiego koncernu Joe Kaeser rzeczywiście spotkał się z prezydentem W. Putinem 26 marca 2014 w Moskwie podczas tygodnia konferencji szefów Siemensa z ważnymi politykami Europy i Świata.

Jak podkreśla koncern w notatce prasowej z 28 marca, rząd niemiecki był w pełni poinformowany o tym spotkaniu, które odbywało się w ramach “regularnych serii spotkań dotyczacych wymiany informacji” z innymi rządami. Siemens uzasadnia swoje spotkanie z W. Putinem wieloletnią obecnością koncernu w Rosji (od 1853 roku) oraz kilkaset milionowymi inwestycjami w tym państwie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.