Róża Thun w Sygnałach Dnia PR1

09.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie danych dotyczących wysokosci budżetu UE w latach 2008-2016 należy zauważyć, iż (poza latami 2009-2011) koszty administracyjne Unii Europejskiej nie przekraczają 6% budżetu.

 

rok

  budżet (mln euro)  

  administracja (mln euro)  

  Procent %

2016

155 004

8 925

5,76

2015

162 273

8 660

5,34

2014

142 690

5 404

5,89

2013

143 786

8 235

5,72

2012

135 602

8 102

5,97

2011

128 308

8 917

6,95

2010

120 490

7 690

6,38

2009

112 107

7 382

6,58

2008

130 900

7 515

5,51

RAZEM

1 231 160

70 830

5,75

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.