Adam Hofman w Rozmowie Dnia o rozmowach na temat Krymu

10.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

1 marca minister spraw zagranicznych Turcji Ahmet Davutoğlu udał się z oficjalną wizytą do Kijowa. 2 marca wydał oficjalne oświadczenie, w którym wzywa do pokoju i przestrzegania prawa międzynarodowego przez strony konfliktu. Według stanowiska tureckiego MSZ  “zachowanie integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości i narodowej jedności Ukrainy jako sąsiada i strategicznego partnera Turcji” powinno być fundamentem rozwiązania obecnego kryzysu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.