Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o polskich turystach w Turcji

24.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Określenie pół miliona turystów można uznać za prawdziwe. Dane na ten temat są jednak dość zróżnicowane. Raport przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki wskazuje, że Turcję odwiedziło w 2013 roku 400 tysięcy Polaków i jest to tendencja wzrostowa (druga tura badania została przeprowadzona w styczniu 2014, więc są to stosunkowo świeże dane). Podobnie dane prezentuje strona turecka (Number of Arriving-Departing Foreigners and Citizens, December 2013) – w 2013 roku Turcję miało odwiedzić trochę ponad 423 tysiące Polaków (tu z kolei tendencja zniżkowa w stosunku do poprzednich lat).

Istnieją jednak dane Polskiej Organizacji Turystyki (Badania i Analizy: 2013 rok – Turcja), kte przedstawiają liczby wyższe: w 2011 roku było to 628 tysięcy (lekka tendencja spadkowa w stosunku do 2010 roku). Uśredniając te dane można przyjąć, że słowa B. Komorowskiego nie rozmijają się z prawdą, są to dane nieszkodliwie zaokrąglone.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.