Bronisław Komorowski w Rozmowie Dnia o Tatarach krymskich

24.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas pobytu na Ukrainie minister spraw zagranicznych Turcji, Ahmet Davutoglu spotkał się z byłym przewodniczącym parlamentu Tatarów krymskich, Mustafą Abdulcemil Qirimoglu. Podczas konferencji prasowej Davutoglu zaznaczył, że “Tatarzy są nieodłącznym elementem Krymu, są właścicielami ziem oraz mają wolę życia w pokoju jako pełnoprawni obywatele Ukrainy”

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.