Rozmowa dnia: Dariusz Joński

26.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Płaca minimalna to ustalona prawnie wysokość najmniejszego wynagrodzenia w danym państwie, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi za wykonaną pracę. W Bułgarii wynosi ona dokładnie 184 euro, a w Luksemburgu 1922 euro według danych Eurostatu na rok 2015. Różnica pomiędzy płacą minimalną w Bułgarii, a wymienioną przez posła wynosi 100 euro,  jest to znaczna pomyłka.

Jeśli nawet spróbujemy podzielić 2000 przez 280 to okaże się, że wynagrodzenie będzie niższe nie o 10 tylko o 7, więc jest to również  błąd. Należy jednak zauważyć, że poseł jest zorientowany co do płac minimalnych w Europie, wskazuje na to znajomość stosunku między płacą minimalną w Bułgarii i Luksemburgu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.